esnek calisma saatleri ve evden calisma sekli calisanlari mutlu etti - Esnek Çalışma Saatleri ve Evden Çalışma Şekli Çalışanları Mutlu Etti

Esnek Çalışma Saatleri ve Evden Çalışma Şekli Çalışanları Mutlu Etti

2020 Yılında zorunluluklar neticesinde uygulanan esnek çalışma saatleri ve evden çalışma sistemi ile çalışanlar arasında oldukça memnun edici oldu. Özellikle bu sistemle birlikte ücret kesintisi olmaması hatta devlet tarafından desteklenmesi ile birlikte hak kaybı da yaşamamış olmaları da bonus oldu.

Bu belirsizlik ortamında işinden ayrılmayı göze alanların sayısı oldukça az. Ama 2021 yılında pandeminin etkisi azalmaya başladıktan sonra pek çok çalışan iş değiştirme yoluna gidebilir. Citrix şirketi tarafından son yapılan araştırma sonuçlarına bakılırsa esnek çalışma; modeli ve dijitalleşme iş hayatının son trendleri arasında yer alıyor.

Çalışanların esnek çalışma saatleri ve evden çalışma opsiyonuna sahip olma fırsatının yanında öğrenmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şirketlerle çalışmayı daha çok istemekteler. Ancak anketin sonuçları bakımından çalışanlar ve yöneticiler arasında önemli ölçüde görüş ayrılıkları bulunuyor.

Esnek Çalışma Standart Uygulama Olabilir

Özellikle beyaz yakalılar dediğimiz, masa başı çalışanlar çalışma saatleri, çalışma şekilleri ve çalışma yerleri konusunda çok fazla esneklik talep etmekteler. Salgın döneminde bunun mümkün olabildiğini gördükten sonra isteklerinde ısrar etmeleri de kaçınılmaz.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu gelecek yıl esnek çalışma modelleri konusunda oldukça çeşitli alternatifler türeyeceğine ve esnek çalışma biçiminin artık standart bir uygulama olacağına inanıyor.  Ayrıca şirketin ihtiyaç duyduğu özel yeteneğe sahip olan bir adayın esnek çalışma modeli sayesinde dünyanın neresinde olduğu fark etmeksizin şirket bünyesinde çalışabilmesine olanak sağlayacağını savunuyorlar.

Ankete katılanların %75’i uzaktan çalışma sisteminde kendi üstündeki müdürle ve CEO’yla, hatta çalışma arkadaşlarıyla, ofiste çalıştıkları zamandan çok daha fazla bağlantıda olduklarını ifade etmiş. Bu bağlamda yine çalışanların % 73 gibi büyük bir oranı teknolojinin esnek çalışma modeli içinde çok daha etkin kullanılmasından dolayı hiyerarşiyi ortadan kaldırdığını düşünüyor. Bu durumun kendi kariyerleri açısından gelişmesine katkı sağladığını ve üst yönetim kadrosuyla daha rahat iletişim kurabildikleri görüşünde hem fikir.

Nicel Değil Nitel Değerlendirme

Çalışanların çoğu bugün yapılan nicel değerlendirme kriterlerinden rahatsız. Şirkete kattıkları değerin çok daha önemli olduğu yeni değerlendirme kriterleri oluşturulması için çalışmalar yapılmasını arzu ediyorlar. Daha doğrusu kağıt üstünde sayısal bir değer olmak değil de şirket için önemli katkılar sağlayan bir değer olmak istiyor.

Genel