istanbul buyuksehir belediyesi zabita alimi 2020 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) boş olan 100 zabıta personeli kadrosu için alım yapacağını ilan etti. Bu ilan Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu. İBB personel alımına başvuru nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı ile ilgili ilanda şu bilgiler yer almaktadır:

“ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek olan zabıta personeli alınacaktır. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri kapsamında sınıfı, derecesi, unvanı, nitelikleri, adeta KPSS taban puanı, KPSS puan türü ve belirlenen diğer şartları taşımak şartıyla boşta bulunan 100 adet Zabıta Memuru kadrosuna personel alımı yapılması planlanmıştır.”

İBB Zabıta Memuru Alımı 2020 Ne Zaman? İBB Zabıta Memuru Genel Ve Özel Başvuru Şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları içinde iki aşamalı sınav sistemi yer almaktadır. Sınava katılmak için gerekli şartları taşıyan adaylar içinden KPSS puanları baz alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru 500 kişi uygulama sınavına girmek üzere fiziksel değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başvuru sırasında beyan ettikleri boy ve kilo şartlarını taşımayan adaylar elenecek ve uygulama sınavına alınmayacaktır. Bundan başka gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu için yasal işlem yapılacaktır. İlana uygun olarak yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylardan istenen belgeler Covid-19’ bağlı pandemi nedeniyle İBB tarafından e-Devlet üzerinden alınacaktır. Kilo ve boy ölçümü sırasında Başvuru Formu haricinde herhangi bir evrak verilmesine gerek yoktur.

Sınava Girme hakkını kazanan adayların isimleri 3 Şubat 2021 tarihinde İBB tarafından genel ağ sayfasında https://www.ibb.gov.tr  ‘de ilan edilecek ve giriş belgelerine erişim sağlanacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı Şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları olarak belirlenen kriterler şu şekildedir:

1* TC vatandaşı olmak

2* Kamu haklarından mahrum olmamak

3* TCK’nın 53. Maddesinde belirtilen süreçler bitmiş olsa da kasti olarak işlenmiş bir suç nedeniyle 1 yıl ve ya daha fazla süreliğine hapisle cezalandırılmış olanlar affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suç işlemiş olanlar ile anayasal düzene karşı suç işleyenlerle birlikte rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, zimmet, irtikâp, hileli iflas, edimin iflasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık ve kara para aklama suçlarından mahkûm olanlar haricindeki grupta yer almak.

4* Erkek adaylar özelinde askerlikle ilişiği bulunmamak ve ya askerlik çağına gelmemiş olmanın yanında askerlik çağına gelenlerde muvazzaf askerliğini yerine getirmiş, ertelenmiş ya da yedeklere geçirilmiş bulunmak.

5* Akıl hastalığı bulunmamak.

6* İlan edilmiş olan kadrolara has özel şartları taşımak.

Kamu Personel Alımı