• İş ilanı ver sayfamızda vereceğiniz iş ilanı 90 gün süresince sitemizde yayınlanır.
 • Yayın süresi boyunca ilanı düzenleyebilir, değişiklik yapabilir veya yayından kolayca kaldırabilirsiniz.
 • Yayınladığınız iş ilanının süresi dolmadan aynı başlık olmayacak şekilde ücretsiz ve sınırsız iş ilanı verme hakkına sahipsiniz. Ayrıca vereceğiniz ilanların tümü ücretsiz.

İş İlanı Ver

En fazla 3 seçim yapılabilir
En fazla 1 seçim yapılabilir

Firma Bilgileri

İlan Yayınlama Şartları
 1. İş ilanı yayınlama hizmeti, yalnızca vergi levhası olan işletmelerin, yalnızca eleman arama ilanı oluşturması amacıyla kullanılabilir. Bu amaç dışındaki ilanlar dikkate alınmaz, yayınlanmaz, neden yayınlanmayacağına yönelik ayrıca bildirim yapılmaz. Örneğin : İş arayanların oluşturduğu ilanlar, reklam amaçlı oluşturulan ilanlar, CV toplama amacı güden ilanlar, kursiyer toplama amaçlı ilanlar v.b..
 2. Oluşturduğunuz ilanlar, yayın politikamıza göre kontrol edilir, yalnızca uygun görülen ilanlar yayınlanır, uygun olmayan ilanlar dikkate alınmaz bunla alakalı ayrıca bildirim yapılmaz. Eleman Buldum, şartlarını sağlamayan ilanları yayınlamama haklarına sahiptir.
 3. Oluşturacağınız iş ilanı, her okuyan insanın rahatlıkla aynı anlamı çıkarabileceği açıklıkta ve sade bir dil ile yazılmış olmalıdır.
 4. İş ilanında, aranılan personelle alakalı yeterlikler (eğitim, yaş, deneyim v.b.), çalışma saati, çalışma şartları ve sağlayacağınız sosyal olanaklar (maaş, sigorta v.b.) açıkça belirtilmelidir.
 5. İşverenlerin ilan yayınlamasında bazı sayı sınırlamaları bulunmaktadır. Bir firma aynı pozisyonda veya aynı anlamı taşıyan pozisyonda; - Son 1 ayda en fazla 1, - Son 3 ayda en fazla 2, - Son 1 yılda en fazla 3 kez ilan yayınlayabilir. Sınırı aşan ilanlar yayınlanmaz. Yayınlanmadığına yönelik ayrıca bildirim yapılmaz.
 6. Yayınlanan iş ilanları en fazla 90 gün süreyle yayında kalabilir. Daha öncesinde ilan sahibi tarafından yayından kaldırmamış dahi olsa otomatik olarak yayından kaldırılır.
 7. Yayınlanacak ilanla alakalı hukuki sorumluluk ilanı oluşturan gerçek/tüzel kişiye aittir. Eleman Buldum, oluşturulan iş ilanındaki bilgilerin gerçek olduğunu varsayar.
 8. İlanı kaydettiğiniz esnada, Gizlilik Politikamız da belirtildiği üzere; IP adresiniz ve ilanı oluşturduğunuz tarih saat otomatik olarak kaydedilmektedir.

TANIMLAR

Eleman Buldum : htts://elemanbuldum.com alan adı üzerinde yürütülen seri iş ilanı sitesi ve buna bağlı mobil platformlar.

YASAL DAYANAK

Özel İstihdam Büroları Genelgesi (2016/1)'nin "Kurumdan İzin Alınmasını Gerektirmeyecek Durumlar" başlıklı 2.10 maddesi (2.) bendi olan "İş arama motoru veya seri ilan şeklinde olup; başvur butonu, üyelik sistemi ya da herhangi bir kayıt işlemi olmaksızın açık işlerle ilgili iletişim bilgilerine serbestçe erişimine olanak veren internet sitelerinin Kurumdan izin belgesi almasına gerek bulunmamaktadır."

İşbu Politika’da kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir.

Ziyaretçi Şartları

Eleman Buldum, işverenlerin oluşturduğu ve tarafımızdan onaylanarak yayınlanan ilandaki bilgilerin tamamının doğruluğunu ve gerçekliğini garanti etmez. İlanlara başvuru yapıp/yapmamak tamamen ziyaretçinin tasarrufunda ve sorumluluğunda olup doğabilecek hukuki sorumluluk tamamen iş ilanına başvuracak kişiye aittir.

İşbu Eleman Buldum Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (kısaca “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) kapsamında “Kullanıcı”; herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla www.elemanbuldum.com alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine veya Eleman Buldum mobil uygulamasına ( internet sitesi ve mobil uygulama birlikte kısaca “Site” olarak anılacaklardır) giriş yapan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir. Elemanbuldum.com (kısaca “Eleman Buldum” olarak anılacaktır); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu olarak, Site üzerinde giriş yapan Kullanıcı’nın kişisel verilerini sadece işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlar ile sınırlı olarak kullanacak, işleyecek, saklayacak ve üçüncü kişilerle paylaşacaktır. Site üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanan Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Eleman Buldum, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcı Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanırken; Eleman Buldum'a Açık rıza ile verilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir : - İş İlanı oluşturma formunu dolduran kişiler, (Firma Adı, Firma Adresi, E-Posta Adresi, Web Adresi, Yetkili Adı Soyadı, GSM ve Sabit Telefon numarası ve İlan Detayı) bilgilerini verirler. Eleman Buldum tarafından otomatik yollarla elde edilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir: - Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri (Çerez kullanımıyla alakalı detaylı bilgi Çerez Politikamız'da belirtilmiştir), - Kullanıcı işlem bilgisi (Kullanıcı’nın Site’de iş ilanı giriş gerçekleştirdiği tarih/saat bilgileri ve IP adresi/Port Bilgileri),  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kullanıcı’nın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere Eleman Buldum tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir. İş ilanı oluşturan iş verenlerden alınan veriler, iş arayanlar tarafından okunup anlaşılabilmesi ve başvuru yapabilmesi için formda girilen tüm bilgiler tüm dünyada görülebilecek şekilde açıkça yayınlanacaktır. İlanların süresi sonlandırıldığında kişisel veriler yayından kaldırılacaktır. Ayrıca Eleman Buldum, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır: - Kanunlarda açıkça öngörülmesi, - Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, - Kullanıcı ile Eleman Buldum arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, - Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, - Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, - Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Eleman Buldum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Eleman Buldum, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla Eleman Buldum’nin meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir. Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Eleman Buldum tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumlarının başlıcaları şunlardır: - Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde Eleman Buldum’a yöneltilen bilgi ve belge talepleri, - Eleman Buldum’un ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması, - Bir marka ve hizmet olarak Eleman Buldum internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması, - Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması. - Eleman Buldum’un savunma hakkını kullanabilmesi için zorunlu olması, - Eleman Buldum internet sitesi ve mobil uygulamasının el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.  

KULLANICI HAKLARI

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. b) İşlenmişse bilgi talep etme,

 

 1. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 1. d) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

 1. e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 

 1. f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 

 1. g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

 1. h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 1. i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahiptir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

- Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

- Talep konusu,

- Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

- Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler Kişisel veriler, Eleman Buldum’un sunucularında saklanmaktadır. Kanun uyarınca Eleman Buldum,

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Eleman Buldum’un uygun güvenlik düzeyini temin etmesine karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Eleman Buldum’un herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Eleman Buldum, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, Eleman Buldum söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Eleman Buldum, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte (2 Aralık 2020) veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

UYGULANAN HUKUK VE YETKİ

İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ücretsiz İş İlanı Ver – Aradığın Elemanı Kısa Sürede Bul

 • Ücretsiz iş ilanı ver diyen her siteye ilan vermek doğru mudur?   İş ilanı ver diyen patron aslında ne demek ister?  Bu soruların ve bununla bağdaşabilecek pek çok sorunun cevabını bu yazıda bulmanız mümkün. Öyleyse ilk olarak,  ilan vermek için hangi siteyi seçmeliyim? Sorusuna cevap arayalım.
 • “Ücretsiz iş ilanı ver “ şeklinde reklam yapan her siteye ilan vermek doğru değildir. Ama ilan vermek için doğru siteyi bulmak çok önemlidir. Doğru elemanı bulmak üzere ilan verdiğiniz siteye işe uygun olan elemanlar üye değilse o sitede işe en uygun elemanı bulabilmeniz pek mümkün değildir.

Oysa nokta atışı yapabileceğiniz sitelere verdiğiniz iş ilanları ile işe en uygun elemanı kolaylıkla bulursunuz. İş ilanı vermenin incelikleri olduğu kadar doğru siteyi seçmek de önemlidir. Bazı ilan siteleri belli bir bölgede daha fazla istihdam sağlayabilmektedir. O bölgede eleman alımı yapacak olanlar genellikle o sitede ilan verirse aradığı elemanı çok daha kolay bulabilmektedir.

İşte tüm bu handikapları ortadan kaldırmak için elemanbuldum.com sitesini kurduk. Tamamen bölgelerden bağımsız ve sadece işveren ile iş arayanı buluşturan yeni nesil bir iş ilanları sitesi olmak üzere yola çıktık. Kısa zamanda aldığımız mesafeden mutluyuz ve gururluyuz.

Ücretsiz İş İlanı Ver

Çoğu iş ilanı sitesi ilanlarını yayınlamak için belli bir ücret istemektedir. Oysa elemanbuldum.com ilanı yayınlamak ya da üye olmak için hiçbir ücret istemez. Sitemizdeki ilanlar 90 gün boyunca ücretsiz olarak yayınlanır. Üstelik sınırsız sayıda ilan yayınlama hakkını da beraberinde verir.

Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olması nedeniyle de herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir. CV oluşturmak için yönlendirmeleri izlemek ve gerekli alanlara doğru bilgileri girmek yeterlidir. Sizin kriterlerinize ve niteliklerinize uygun olan ilanları size yönlendirilmektedir. Siz de bu ilanlardan beğendiklerinize müracaat edebilir ve işverenin size dönmesini bekleyebilirsiniz.

İşverenler de kendilerine başvuran elemanların öz geçmişlerine ve iş hayatı geçmişlerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu sayede işe en uygun eleman,  iş arayana en uygun iş kısa sürede bulunmaktadır.

Kurumsal iş İlanları

Kurumsal iş ilanları en çok başvuru olan ilanlar kategorisindedir. Ancak özel olarak hazırlanmalı ve kurumsal olduğu özellikle belirtilmelidir. Ücretsiz iş ilanı ver kategorisinde yer alan bu ilanlara daha çok kişi başvuruda bulunur. Kurumsal firmalar her zaman iş arayanların en çok rağbet ettiği firmalardır. Bu bağlamda kurumsal firmalarda yöneticiler, insan kaynakları uzmanına iş ilanı ver derken aslında kendi kurumlarını aile gibi benimseyecek olan elemanlar aradıklarını da ifade etmesini söylemektedirler. Bu yapıdaki firmalar, her bir çalışanını kurumun bir üyesi olarak görmektedirler. Özlük haklarının en fazla gözetildiği bu tarz firmalarda çalışmak kariyer açısında da artı bir değer olarak karşımıza çıkar.

Gerçekten aradığınız işe uygun elemanı bulmak istiyorsanız size yardımcı olmak için yanınızdayız. Ülkedeki istihdama faydası olabilecek her türlü girişime destek olarak ilanlarınızı ücretsiz yayınlamaktayız. İş arayanların da aradığı işe kolayca ulaşmasını sağlamak üzere dizayn edilmiş web sitemizde kendilerine uygun olan işe kısa sürede ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.